Waarom een Gemene Goed Economie?

 

Wij moeten inzien dat individuele welvaart niet los staat van algemene welvaart. Anna Mercadé, Directeur Ondernemersvereniging van de Kamer van Koophandel van Barcelona

Universele waarden

Het concept van het gemene goed is lang vergeten geweest, maar sinds enige tijd heeft het idee haar weg weer gevonden in het publieke bewustzijn. Het kent een lange traditie. Plato en Aristoteles schrijven in “De Republiek" (Politeia) en “Politica” respectievelijk dat het common good (gemene goed) het hoogste doel is van een politieke gemeenschap. Thomas van Aquino incorporeerde de term in de Christelijk sociale ethiek. Er zijn gelijkwaardige concepten in vrijwel elke cultuur, zoals “buen vivir” in Latijns Amerika, “Ubuntu” in Afrika, “Dharma” in het Boeddhisme, of “geluk” in Bhutan. De universaliteit van de waarde van het gemene goed kan worden gezien in dat het sterk is verankerd in de constituties van veel moderne democratieën.

“Alle economische activiteit dient het gemene goed te dienen.”
(Grondwet van Beieren, art. 151)

“De accumulatie van kapitaal zal niet een doel op zijn, maar een middel om de nationale economie te ontwikkelen.”
(Grondwet van Beieren, art. 157)

“Eigendom brengt verplichtingen met zich mee; het gebruik ervan moet ook het publieke goed dienen.”
(Duitse Basiswet, art. 14)

“De wet bepaalt economische planning, zodat economische activiteit in de publieke en de private sectoren zijn afgestemd op het gemene goed.”
(Italiaanse Grondwet, art. 41)

“De gehele rijkdom van een land, in haar diverse vormen, ongeacht het eigenaarschap, zal ondergeschikt zijn aan het algemene belang.”
(Spaanse Grondwet, art. 128)

“Economische activiteit en particuliere initiatieven kunnen vrijelijk worden ondernomen binnen de grenzen van het gemene goed.”
(Grondwet van Colombia, art. 333)

Goede redenen voor de Gemene Goed Economie

  • Volgens een onderzoek verricht door de Bertelsmann Stichting in 2010, wil 88% van de Duitsers en 90% van de Oostenrijkers een nieuw en meer ethisch economisch systeem dat op meer respectvolle wijze omgaat met milieu en sociale gelijkheid.
     
  • Onderzoek naar Milieubewustzijn in Duitsland in 2014: Een grote meerderheid (67%) ziet een nieuwe richting voor het economische systeem – weg van groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) naar groei van levensgeluk – als de meest belangrijke doelstelling van economische en sociale wetgeving. Vooral jongeren bekrachtigen deze visie. 70% van hen zou een Bruto Sociaal Voordeel willen zien als nieuwe indicator, in plaats van BNP. De auteurs van het onderzoek bevelen nieuwe welvaartsindicatoren aan als een moderne en tijdige ontwikkeling, en die door de wetgeving geadopteerd zou moeten worden. 
  • Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) adopteert op 15 september 2015 de waarden van de "ECG – een Duurzaam Economisch Model voor Sociale Cohesie" met 86% van de stemmen vóór. Het EESC gelooft dat de ECG geïntegreerd moet worden in het juridische kader van de EU en de lidstaten. Het doet een beroep op de Europese Commissie om maatregelen te nemen voor het belonen van bedrijven met een hoge etische prestatie.
  • “Focussen op het gemene-goed is voor mij de grondslag voor de toekomst.”
    Helmut Lind, bankier, CEO van Sparda Bank München en ECG Ambassadeur