Doe mee!

Gruppenfoto

Sinds de lancering van de Economy for the Common Good in oktober 2010, zijn duizenden mensen van over de hele wereld betrokken geraakt. Zij geven lezingen, organiseren workshops, verzorgen public relations, en ondersteunen bedrijven en organisaties bij het opstellen van hun eigen CG Balans.

De bloeiende beweging wordt mogelijk gemaakt door het vrijwilligerswerk, lidmaatschapsbijdragen, donaties en de steun van familie en vrienden.

Hoe kun jij betrokken raken

Word lid

Ons werk wordt gefinancierd door lidmaatschapsbijdragen en donaties, waardoor wij onafhankelijk blijven van de politiek en grote corporaties. 

Als lid help je ons niet alleen financieel, maar je versterkt ook de stem van de ECG: naar een beweging met duizenden leden moet worden geluisterd.

Word lid *

Wil je meer weten over de activiteiten in België, neem contact op met Karla Schimmel.

Word een actieve vrijwilliger

Duizenden mensen over de hele wereld zijn actief betrokken in de Economy for the Common Good - bijna allen exclusief als vrijwilligers. Zij verspreiden de boodschap naar het publiek, steunen common good gedreven bedrijven en -gemeenschappen, en zijn gecommitteerd de ECG geadopteerd te krijgen op politiek niveau. 

Je kunt meedoen in een lokale of regionaal ECG Groep in jouw omgeving of onderdeel worden van een internationale Hub. Wij verwelkomen iedereen die mee wil doen!

Voor meer informatie over activiteiten in België, neem contact op met Karla Schimmel.

Word hier actief *

Word donateur

Wij zijn een non-profit organisatie en donaties zorgen voor essentiële steun ten behoeve van de implementatie van onze projecten.

Word hier donateur *

Word supporter

Als je het eens bent met de idealen en visie van de Economy for the Common Good en ook jij wilt een meer ethisch economisch systeem, voeg dan je naam toe aan onze lijst van supporters. 

Word hier supporter *

* Noot: De formulieren waarnaar gelinkt wordt is nog in het Duits. Wanneer je de website opent in Google Chrome en in de bovenbalk 'vertaling' uit het 'Duits' (of Engels) aanvinkt, verschijnt de tekst in het Nederlands. Dit is een voorlopige oplossing. Bedankt voor het begrip.

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Mahatma Gandhi