Ons werk

Wij zetten ons in om het idee van de Gemene Goed Economie in alle sectoren van de samenleving te implementeren. Het doel is om het model verder te ontwikkelen in een participatief, democratisch en open proces, zodanig dat het daadwerkelijk een goed leven voor iedereen mogelijk maakt - hier en elders, nu en in de toekomst, voor mens, dier en natuur. De kern hiervan is de Gemene Goed Balans.

Economie

De Gemene Goed Economie is een economisch model waarin het goede leven voor iedereen het uiteindelijke doel is. De kern van het model is dat bedrijven die duurzaam en sociaal actief zijn een voordeel hebben in een Gemene Goed Economie. Zij publiceren een Gemene Goed Balans, wat al door meer dan 500 bedrijven is gedaan.

Politiek

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de Gemene Goed Economie al erkend. De eerste gemeenten en regio's hebben resoluties aangenomen. Op de lange termijn willen we het algemeen belang verankeren in wetten en grondwetten.

Onderwijs

Wij organiseren lezingen, workshops, congressen en tentoonstellingen, gaan naar scholen en universiteiten. De Gemene Goed Economie is het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en organiseert wetenschappelijke conferenties.