Visie

Kopfstand330.jpg

Wij werken aan een eerlijke economie en een duurzame en solidaire samenleving. We werken aan een economie en een samenleving die meer welzijn brengen voor iedereen in plaats van alleen maar voor een kleine groep. Aan een manier van werken en leven die de planeet, de natuur en het klimaat beschermt voor komende generaties.

Wat is de Gemene Goed Economie?

In de Gemene Goed Economie deelt iedereen in de resultaten, niet alleen de aandeelhouders, bestuurders en investeerders. De Gemene Goed Economie helpt organisaties daarom met verantwoord management en ondernemerschap en maakt hun bijdrage aan de samenleving zichtbaar in meer waarden dan geld alleen.

Zo is de Gemene Goed Economie ook een politiek model voor een bestuurlijke transitie en een sociaal initiatief dat bewustzijn brengt voor een noodzakelijke verandering van het systeem.

 

De Gemene Goed Economie helpt bedrijven, organisaties en overheden daarom met verantwoord management en ondernemerschap en maakt hun bijdrage aan de samenleving zichtbaar in meer waarden dan geld alleen.


Dat doen we met behulp van een Gemene Goed Balans die de impact van de organisatie bij haar stakeholders laat zien aan de hand van vier kernwaarden:
    •    menselijke waardigheid
    •    solidariteit & sociale rechtvaardigheid
    •    ecologische duurzaamheid
    •    transparantie en medezeggenschap
 

Een nieuwe manier van ondernemen, besturen en samenwerken

Dat bedrijven winst moeten maken stellen we niet ter discussie. Maar het is voor de principes van de Gemene Goed Economie wel van belang hoe die winst wordt gemaakt en wat er mee wordt gedaan. Dat winst niet leidt tot oneindige groei, en dat die winst tot stand komt in samenwerking, in plaats van concurrentie.

Onder welke omstandigheden werken de medewerkers? Biedt de organisatie gelijke kansen aan iedereen ongeacht gender, leeftijd, etnische achtergrond of sexuele geaardheid? Hoe worden beslissingen genomen – van boven af of met inspraak? Hoe kiest het bedrijf haar leveranciers – geeft alleen de laagste prijs de doorslag? Hoe gaat de organisatie met het milieu en duurzaamheid om? Is de marketing eerlijk en klantvriendelijk, of agressief en misleidend? Werkt een overheid ook echt in het belang van haar burgers?

Deze en andere gedragingen laten zien of een bedrijf alleen maar bestaat om zoveel mogelijk geld te verdienen, of een organisatie alleen bestaat om haar eigen invloed te vergroten, of dat ze meer waarde willen bijdragen aan de samenleving, het Gemene Goed.

Die vragen kun je stellen aan alle soorten organisaties zowel bedrijven als gemeenten, universiteiten, publieke organen en NGO's.

Een belangrijke innovatie van de Gemene Goed Economie is de Gemene Goed Balans, een instrument dat organisaties, bedrijven en overheden helpt om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderzoeken en te nemen. Het evalueert en meet de impact van de organisatie op mensen, milieu en samenleving en het laat de resultaten helder, transparant en op een onderling vergelijkbare manier zien. Een instrument dat de financiële balans aanvult met overzicht van duurzame waarden.

 

Met en voor mensen

Mensen en organisaties die willen werken aan een nieuwe economie die goed is voor de hele samenleving, organiseren zich lokaal in wijken, dorpen, steden en in regio's.  Ze nemen deel in een internationale beweging die in veel landen door een vereniging is vertegenwoordigd. Die vereniging kan lokale en regionale activiteiten ondersteunen, maar geeft daar geen leiding aan. Ze staat ertussen, niet erboven.

Bedrijven en organisaties die een Gemene Goed Balans willen opstellen, laten beoordelen en waarderen kunnen de hulp inroepen van  erkende coaches, die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Elke regio, elke hub en elke vereniging beslist democratisch mee in de koers die de internationale beweging vaart en kan afgevaardigden sturen naar de jaarlijkse conventies. Alle afgevaardigden stemmen daar samen over het beleid.