Theoretische Basis

"In een echte economie is geld slechts een middel om een doel te bereiken. Zouden wij economisch succes meten a.h.v. het doel, dan zou menselijke creativiteit meer bijdragen aan het gemene goed; economie en waarde zouden dan met elkaar in harmonie zijn." Christian Felber, grondlegger van de beweging "Economy for the Common Good"

Waar staan we vandaag?

Bedrijven hebben nog steeds voornamelijk winstmaximalisatie voor ogen. Zij vechten elkaar uit de markt, totdat er slechts een paar grote corporaties over zijn. Deze hebben dan de macht over de consument en de staat en kunnen mondiale ontwikkelingen dicteren. Milieu- en sociale standaarden worden genegeerd in de zoektocht naar winst.

Waar willen we heen?

Als er “meer groei” was, dan zou winst gelijkelijk kunnen worden verdeeld. Maar “meer groei” is niet mogelijk op een eindige planeet. Kapitalisme en communisme hebben gefaald. Wij hebben nu nieuwe ideeën nodig, bijvoorbeeld die van “Economy for the Common Good”.

Wat is het doel van bedrijven?

Economy for the Common Good richt zich op de eigenlijke doelstelling van ondernemen: het tegemoetkomen aan menselijke behoeften. Dit houdt voornamelijk in het smeden van succesvolle relaties. Dat is een voorwaarde voor geluk, alsook voor het gemene goed.

Geld, in tegenstelling, is alleen maar een middel bij economische activiteit. Economische output gemeten in geld geeft niet weer of het algemene belang verbetert of verslechtert. Om het bereiken van deze doelstelling te kunnen meten zijn andere indicatoren nodig.

Hoe beoordelen we het resultaat van deze doelstelling?

Organisaties kunnen hun bijdrage aan het common good beoordelen door hun relaties met stakeholders (leveranciers, investeerders, medewerkers, klanten en de sociale omgeving) te evalueren a.h.v. indicatoren, zoals menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en democratische participatie. Naast een financiële balans, zouden zij ook een Common Good Balans moeten op- en beschikbaar stellen, waarin hun bijdrage aan het gemene goed is beoordeeld.

Welk effect zou dit kunnen hebben?

Door de Common Good Balans van een bedrijf te bestuderen, kunnen klanten zien hoeveel het bedrijf bijdraagt aan het gemene goed. Zij kunnen daar dan tijdens hun inkopen rekening mee houden. Daarnaast kunnen organisaties die veel doen voor het gemene goed marktvoordelen krijgen, bijvoorbeeld lagere belastingen, makkerlijker toegang tot subsidies of leningen, of door preferentiële arrangementen bij publieke aanbestedingen. Dit maakt hun producten niet alleen meer aantrekkelijk, maar ook meer kosteneffectief.

Hoe zou de economie er dan uitzien?

Duurzame, eerlijke, democratische en coöperatieve organisaties genieten voordelen. Regionale economische cycli winnen aan momentum. Fatsoenlijke werkplekken en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden gecreëerd, terwijl milieuschade en sociale problemen afnemen.

Kan dit mondiaal werken?

Binnen het kader van fair-trade-afspraken zullen landen elkaars 'Common Good Balansen' herkennen. Op producten en diensten die het gemene goed schaden zullen invoerrechten worden geheven. Of zal worden voorkomen dat deze überhaupt worden geïmporteerd.

Hoe zal dit worden geïmplementeerd?

Meer dan 300 organisaties in Europa en Amerika hebben al een Common Good Balans opgesteld. Hun aantal blijft groeien. Regionale groepen worden overal opgericht; zij creëren lokaal bewustzijn en beïvloeden de lokale regelgeving. De eerste Common Good gemeenschappen en regio's ontstaan. Door netwerken met andere initiatieven ontstaat een toenemdend sterke internationale beweging. (zie Community).

Verder lezen

Zie Literatuur