Gelijkdenkenden

GWÖ Gründungsfest_9124.jpg

Gegeven het feit dat het menselijke brein veel meer potentieel heeft voor netwerken dan wij ons ooit kunnen voorstellen, zouden we onze co-existentie zo moeten vormgeven dat dit potentieel zich ook werkelijk kan ontwikkelen. Prof. Dr. Gerald Hüther, neurobioloog, auteur, en ambassadeur voor de Economy for the Common Good

De Gemene Goed Economie zoekt naar netwerkmogelijkheden met andere, gelijkdenkende, initiatieven. Een van onze middellangetermijndoelen is om netwerken op te richten, waarin initiatieven met een gelijke visie kunnen aanhaken, gezamenlijke activiteiten plannen en een gemeenschappelijke aanpak adopteren.

Momenteel werken we samen met de volgende initiatieven en bewegingen voor verandering op divers gebied:

Common Good

Economie

Certificeringsmodellen

Werkgelegenheid

Mondiale rechtvaardigheid

De rechten van de natuur

  • Greenpeace

  • Earth Charter is een mondiaal netwerk van mensen die campagne voeren voor de Verenigde Naties om een Earth Charter te adopteren met universeel bindende ethische richtlijnen

  • Initiatief van EU-burgers voor de rechten van de natuur:
    www.natures-rights.org