Sinds 400 v.C.

athens-142761.jpg

Gemene Goed door de geschiedenis

Voor zolang als wij bestaan heeft de mens het common good (gemene goed) waarde toegekend. Het kan in alle culturen worden teruggevonden. Het is een terugkerend thema binnen de filosofie, ethiek, politicologie en economie, overal in de geschiedenis van de Westerse cultuur.

3400 - 300 v.C.: OUD GRIEKENLAND
Plato schrijft in "De Republiek" ("Politeia"): "Het gemene goed is het doel en de doelstelling van de politieke gemeenschap. Behoeften, interesses en het geluk van de hele bevolking worden gerealiseerd door een deugdzaam en eerlijk leven.” Aristoteles schrijft in "Politica": "In alle wetenschap en kunst is het doel een goed. Het grootste goed is, tot in de hoogste graad, het doel van het allerhoogste van iedereen, nl. staatkundig beleid. Politiek goed is rechvaardigheid, en dit is weer het gemene goed.” (Politica, III,12).

106 - 43 v.C. CICERO
“Laat het welzijn van de mens de ultieme wet zijn.”
(De legibus III, 3, 8)

13e EEUW: THOMAS AQUINAS
In de "Summa Theologica", gebruikt Thomas Aquinas de volgende uitdrukking : "Bonum commune melius quam bonus unius." Hiermee maakt hij het concept van het common good een van de hoekstenen van de Christelijke sociale leer.

1712 - 1778: JEAN-JACQUES ROUSSEAU
In zijn grootste werk, "Het Maatschappelijk Verdrag", stelt Rousseau dat de enige basis voor legitieme politieke macht de ‘collectieve wil’ is van de mens, die altijd streeft naar het common good.

1946: GRONDWET VAN BEIEREN, DUITSLAND
De grondwet van Beieren is aanvaard met een publieke stemming in 1946. Artikel 151 stelt: “Alle economische activiteit zal het gemene goed dienen.” 

2010: "COMMON GOOD ECONOMIE"
Na ongeveer twee jaar van voorbereiding, begint op 6 oktober 2010 de beweging van de Economy for the Common Good. Uitgangspunt is het geheel aan principes dat door Christian Felber is uiteengezet in de Economy for the Common Good. In 2001, schreven Joachim Sikora en Günter Hoffmann al "Visies van een Common Good Economie". De titel van het boek "Burgerlijke Economie", door Stefano Zamagni en Luici Bruno (2012), werd in het Spaans vertaald als "Por una economía del bien común". Jean Tirole, Franse professor in economie, schrijft "Économie du bien commun" (2016).

2015: PAUS FRANCISCUS
De encycliek "Laudato Si" ("Geprezen zijt Gij") behandelt milieukwesties, economische systemen en de vraag van sociale rechtvaardigheid. De term “common good” komt er 25 keer in voor.

2016: WELTETHOS-INSTITUT
Claus Dierksmeier, directeur van het Weltethos-Institut (Global Ethics Project Institute) in Tübingen, Duitsland, heeft zich geworsteld door de geschiedenis van de filosofie en economie. Zijn conclusie: “Van Aristoteles tot Thomas Aquinas, tot aan en inclusief Adam Smith, bestaat er consensus over het feit dat economische theorie en praktijk gelegitimeerd en gelimiteerd dienen te zijn door een overstijgend belang - (Grieks: telos)- zoals het ‘common good.” ("Reframing Economic Ethics. The Philosophical Foundations of Humanistic Management", Palgrave Macmillan, 2016, p. 35)