De toekomst die wij kiezen

Onze visie: goed leven in een wereld waarin de economie ethische waarden dient

Op elk vlak van de samenleving draagt de Economy for the Common Good bij aan een cultuur van goed leven in een vreedzame en duurzame samenleving. Het samenleven in een Common-Good-samenleving wordt gekenmerkt door co-existentie van mensen op basis van vertrouwen en wederzijdse appreciatie, sterke sociale cohesie, structuren die zijn toegesneden op de menselijke maat en de waarborging van fundamentele rechten. In combinatie met democratische soevereiniteit biedt een Common-Good-samenleving burgers een kader om:

  • met elkaar te interageren op basis van tolerantie en wederzijds respect voor diversiteit en voor verschillen in levensstijl;
  • hun persoonlijke waarden en individuele levensdoelen te bepalen, hun identiteit te ontdekken en potentieel volledig te ontwikkelen;
  • hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en daarmee op een zinvolle en coöperatieve wijze bij te dragen aan het gemeenschappelijke goed;
  • zich actief te engageren met de politiek en democratische beslissingen te nemen, om zo hun toekomst vorm te geven.

De economie dient het gemeenschappelijk goed en niet enkel het vergaren van geld en kapitaal. Ongelijkheden in inkomen, rijkdom en macht blijven beperkt tot een minimum. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt begrensd tot het herstellend vermogen van natuurlijke ecosystemen en de aarde als geheel. Huidige én toekomstige generaties krijgen toegang tot gelijke kansen.

Creatief-zakelijke activiteiten leiden tot innovatieve oplossingen voor het gemeenschappelijk goed. Deze activiteiten ontwikkelen zich in diverse typen organisaties die tot een redelijke omvang beperkt blijven. Deze organisaties werken op een intelligente manier samen en bouwen zo aan veerkrachtige structuren. Common-Good-balansen laten zien in hoeverre deze organisaties bijdragen aan gemeenschappelijke welvaart en ecologische duurzaamheid. Belastingstarieven, leningen, aanbestedingen en zakelijke groei zijn gericht op het versterken van het Common Good. Maatschappelijk verantwoorde, duurzame ondernemingen krijgen daarmee op de markt een voorsprong.

In een Common-Good-samenleving zijn alle mensen in staat om een waardig leven te leiden. Werk is zinvol en vindt plaats in verschillende sferen, zoals private ondernemingen, publieke organisaties, coöperaties, commons, in de huiselijke sfeer en in vrijwilligersorganisaties. Eénieder geniet voldoende tijd en ruimte voor de omgang met familie, kinderen, vrienden en ouderen, maar ook voor ontspanning, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Positieve, zinvolle relaties en een gevoel van gemeenschap staan voorop.

De landbouw draagt zorg voor een gevarieerd cultuurlandschap en beschermt de natuurlijke basis van het leven. Boeren dragen bij aan biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de aarde. Dieren worden gerespecteerd en niet gereduceerd tot een voedingsbron voor mensen. Vis, die voor consumptie wordt gebruikt, komt voort uit lokale bronnen. Het water in rivieren is schoon genoeg om te drinken en om in te zwemmen. De oceanen zijn schoon. Plattelandsgemeenten krijgen hun vitaliteit terug, steden worden groener en bieden een hogere levenskwaliteit.

Landen hebben onderling een evenwichtige handelsbalans binnen een wereldwijd ethisch raamwerk voor handel. Er is een wereldwijde rechtbank met zeggenschap over mensenrechten, het begrenzen van fusies en overnames, financieel toezicht en belastingsautoriteiten. De overdracht van kapitaal is gekoppeld aan internationale belastingsamenwerking. De Verenigde Naties worden hervormd en gedemocratiseerd en krijgen de beschikking over het international geweldsmonopolie. Het tijdperk van oorlogen is voorbij.

Vrijheid krijgt een diepere betekenis. Mensen zijn in staat om niet alleen hun eigen leven actief vorm te geven, maar ook in gemeenschappelijkheid de economische, financiële en commerciële orde te ontwerpen. Persoonlijke, innerlijke ontwikkeling krijgt even veel aandacht als de ontwikkeling van de uitelijke wereld. Mensen zijn vrij van de ongezonde dwang om voortdurend te consumeren, kapitaal te verzamelen en in economisch opzicht te groeien. Onze verhouding tot de aarde wordt net zo gezond als de aarde zelf. De vreugde die voortvloeit uit het leven zelf is overal zichtbaar – er ontstaat een grote, gemeenschappelijke dans!

Deze visie is op de zesde Delegates Assembly van de ECG-beweging tot stand gekomen. (Lissabon, 9 mei 2018)