Twee nieuwe ECG-certificaten uitgereikt

ecg cert uitreiking.jpeg

Joost Broeders van Baril Coatings en Eric Danse van SNEW vertellen hun verhaal

Op 23 maart nam Joost Broeders, Technisch Directeur van Baril Coatings uit Brabant met trots hun ECG-certificaat in ontvangst. Joost vertelt: “De weg naar dit certificaat begon misschien al wel in 1998 waarbij de branche ‘Coating Care’ introduceerde en we begonnen te rapporteren over milieubelasting, energie, afval, ziekteverzuim, gevaarlijke stoffen, etc. Nadat we in 2001 de tweede plaats hadden behaald in een lokale competitie voor de Beste Ondernemersvisie (BOV-trofee) waar het thema ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ was, zagen we dat dit de toekomst was. ”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als verffabrikant is misschien geen logische keuze, maar het zit in het DNA van het bedrijf en alle activiteiten zijn stap voor stap hierop aangepast. Beschermen en verfraaien van huis & haard, bruggen, gebouwen, verlichting, (landbouw)machines met verven die gebaseerd zijn op biobased, circulaire en herwinbare grondstoffen. Dat is wat Baril Coatings kan. Met weinig verf het maximale bereiken. Alle bouwverven zijn inmiddels biobased. En ook de premium protective coatings zijn gebaseerd op de gepatenteerde thin film technology en bevatten ook al biobased grondstoffen. Met weinig verf een lifetime bescherming. Met transparantie als kernwaarde heeft Baril Coatings al langer het besef dat maatschappelijk ondernemen belangrijk is en ook mogelijk is als verffabrikant.

Wat heb je geleerd in het traject naar het behalen van het ECG-certificaat?

Wat goed is aan ECG is dat het self assessment is en je je hele verhaal erin kwijt kan. Het is geen standaard waarin je geduwd wordt. Ook de peer reviews in de systematiek leveren veel op. Andere deelnemers aan het traject zagen je dan helemaal door over hoe je het écht geregeld hebt. Je krijgt ook inspiratie van andere bedrijven zoals SNEW, een circulair telecom en ICT-bedrijf uit de regio. Door hen zijn we mede geïnspireerd om nog meer grondstoffen uit afvalstromen te kunnen halen, zoals kleurpigmenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van zwart pigment wat gehaald wordt uit gerecyclede autobanden.”

Wat is Baril Coatings door het ECG-traject anders gaan doen?

We gebruiken nu nog veel meer biobased en hernieuwbare grondstoffen. 90% van onze bedrijfsvoetafdruk zit in grondstoffenverbruik. Met ECG konden we bewijzen dat de grondstoffen die wij gebruiken echt minder belastend zijn en alle inspanningen die we doen om onze producten en processen te verduurzamen ook echt het gewenste effect sorteren (for the common good). Maar ook kleine dingen zoals een fruitmandje in de kantine hebben bijgedragen aan een beter welzijn van ons personeel. Als bedrijf zijn we altijd bezig geweest met het product en onze klanten. Door ECG zijn we de breedte van het bedrijf beter gaan bekijken. We hebben nu veel beter zicht op het proces en de organisatie. Bijvoorbeeld stond baanzekerheid bij ons voorop tijdens de pandemie en ook een eerlijk loon. Wij zien deze hele weg als een ontdekkingstocht.

Hoe zijn jullie tot de keuze voor ECG gekomen?

MVO zat al in ons hart en haarvaten en zoals eerder gezegd, besloten we alle activiteiten hierop te stroomlijnen. Transparantie is één ding, maar we wilden een bepaalde getalswaarde ook eraan hangen,” aldus Broeders. “In een project met verschillende partners, onder andere MVO NL en TNO, maakten we een tool, de ‘sustainability hot spot scan’. Deze tool maakte die probleemgebieden in de toeleveringsketen duidelijk. Maar we vonden niet alleen de ecologische waarde belangrijk, ook sociale aspecten doen ertoe. Vanuit de gemeente Boxtel werd toen “Ware Winst Brabant” georganiseerd. Deze werkgroep is inmiddels een lokale afdeling van de ECG-beweging. Wij zijn door de werkgroep gevraagd als één van de pioniersbedrijven om het peer review traject richting de ECG- certificering uit te testen.”

Welk doel hebben jullie nog voor ogen?

We willen de komende jaren onze focus nog meer leggen op het transparanter communiceren met al onze interne en externe stakeholders over de onderwerpen die binnen de Economy for the Common Good aan de orde komen. Het publiceren van ons ECG-rapport en balans is een goede eerste stap hierin. Dit omvat de menselijke waardigheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en transparantie en medezeggenschap. Onze focus zal liggen op de menselijke waardigheid op de werkplek en werkomgeving, het eigenaarschap en medezeggenschap ten aanzien van de eigenaren, vermogens- en financiële dienstverleners. Allemaal gericht op het vergroten van de transparantie en medezeggenschap in de keten en binnen de organisatie. Ons doel is om in 2023 de grens van 500 punten te bereiken.”

Wat kan ECG betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Broeders vindt dat ECG nog onvoldoende leeft in de maatschappij. “Samen met bijvoorbeeld B Corp zou ECG EU-regelgeving kunnen afdwingen. Zodat het als geaccordeerde tool kan gaan fungeren. Het zou vooral MKB-bedrijven helpen als er vanuit de overheid één lijn wordt getrokken en mogelijk ook subsidie zou komen.”

Over Baril Coatings

Baril Coatings is in 1982 gestart met de productie van verf en coatings. Inmiddels is Baril Coatings uitgegroeid tot een echte ontwikkelaar van innovatieve, duurzame oplossingen en actief in meerdere Europese landen en de VS en met productielocaties in Nederland, de VS en Polen. Baril Coatings gaat voor oplossingen die passen bij de klant en die respect hebben voor de leefomgeving. Baril Coatings is ontwikkelaar van kwalitatief hoogwaardige, industriële coatings en bouwverven die uitzonderlijk duurzaam zijn. Baril levert ze wereldwijd aan staal- en utiliteitsbouw, OEM en metaalindustrie, marine en offshore, schildersbedrijven en consumenten.

 

snew foto.pngDirecteur Martijn van Engelen van Snew toont een afgedankte printplaat die een tweede leven krijgt. Foto: Bas van den Biggelaar

Ook Eric Danse Chief Operating Officer bij SNEW uit Brabant neemt op 23 maart met trots hun ECG certificaat in ontvangst. Eric vertelt: "Wij waren betrokken bij de oprichting van Ware Winst Brabant als één van de 4 bedrijven. Bij de oriëntatie voor een model leek ECG in vergelijking tot andere modellen beter te passen, omdat het open en transparante invulling van de tool is. Er is geen commissie van buitenaf die wordt ingevlogen bijvoorbeeld om je te beoordelen. Ook is het minder op Amerikaanse leest gestoeld, zoals bij B Corp het geval is. Bij ECG hadden we meteen een goed gevoel. We gingen vol vertrouwen er mee aan de slag. De werkgroep Ware Winst Brabant is nu een lokale afdeling van de Economy of the Common Good.“

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met het ECG-traject?

In ons bedrijf hebben we stapje voor stapje we per stakeholder een indeling gemaakt en samen alle vragen doorgenomen. We kregen voeling met andere bedrijven doordat in de werkgroep meerdere sectoren zaten. Het is fijn om op directieniveau te sparren met gelijkgestemden. Bijvoorbeeld de vraag hoe om te gaan met financiers. Banken zijn nog zo helemaal ge-ent op het lineaire model. Die beoordelen circulaire bedrijven en zeker voorlopers als een groter risicoprofiel. Terwijl de hele wereld schreeuwt om een circulaire economie. In een volledig ECG-model zou dat wel een mooie aanvulling zijn: dat financiers het ook gaan omarmen. Want maatschappelijke waarde is ook geld waard. Als zij dat gaan zien zou dat een mitigerend effect hebben op risicoprofielen van circulaire bedrijven en kunnen bedrijven met een positief maatschappelijke impact makkelijker groeien.”

Wat heb je geleerd in het traject naar het behalen van het ECG-certificaat?

Het persoonlijke contact is mijn beste ervaring in het ECG-traject. Samen met peers en stakeholders je bedrijf en de hele keten beter maken. We móeten naar een andere wereld, anders laten we die slechter achter voor onze kinderen en betalen zij de rekening voor onze puinhoop. We zijn met zijn allen daar nu van bewust en langzaamaan ook bekwaam in aan het worden. De ECG-tool is een bevestiging dat en hoe je volgens die nieuwe principes kan werken. Het is een onafhankelijke instantie die je activiteiten valideert op je common good balans: financieel, ecologisch en sociaal.”

Een voorbeeld van wat wij hebben gedaan is toeleveranciers van apparatuur de vraag stellen niet hun hardware binnen 4 jaar af te schrijven, maar binnen 8 jaar zodat ze er zelf nog 4 jaar gebruik van kunnen maken. Op deze manier kunnen ze hun vervangingsinvestering later doen. De resterende 4 jaar kunnen wij die apparatuur refurbishen. Op deze manier bouwen we langere termijn relatie met hen op en zijn ze klanten geworden. Dat zijn andere manieren van denken.”

Door Baril Coatings hebben we meer zicht gekregen op de verf markt. Zij hebben met hun ECG predikaat meer vertrouwen van de markt gekregen, waardoor ze de concurrentie met grote spelers als Sikkens beter aan kunnen. We hebben geleerd dat meer bedrijven en branches het op die manier kunnen aanpakken. Dat geeft vertrouwen in het model.”

Wat is SNEW door het ECG-traject anders gaan doen?

ECG heeft ons geholpen op deelterreinen nog door te ontwikkelen en weer nieuwe certificaten te onderzoeken. Zo zijn we nu PSO 30+ gecertificeerd. Volgens de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) betekent dit dat het aandeel medewerkers bij SNEW met een afstand tot de arbeidsmarkt hoger is dan 30%. Wij geven talent, net als onze producten een tweede kans. En we staan medewerkers op allerlei fronten bij. Laatst hebben we de woningbouwcorporatie gebeld van het huis waar een medewerker in woont omdat hij veel last had van drugs- en geluidsoverlast. Hij sliep er niet van en kwam oververmoeid op het werk, en dat willen wij niet voor onze medewerkers. De corporatie nam het daardoor heel serieus en is er wat aan gaan doen. Dus het welzijn van onze mensen staat voorop. Zo brengt elk onderdeel van het ECG-model ons weer een stukje verder.”

Wat kan ECG betekenen voor Nederland?

Het zou goed zijn als Economy for the Common Good ook gedoceerd zou worden op hogescholen en universiteiten. Gelukkig loopt ECG in de pas met de nieuwe taxonomie die de Europose Commissie gaat hanteren. Hopelijk wordt gaat de commissie van het model een Europees keurmerk maken, zodat we één standaard hebben.”

Over SNEW

SNEW zet zich in tegen verspilling. We refurbishen gebruikte IT- en telecomapparatuur en maken deze weer ‘as new’. In plaats van apparaten meteen te vervangen, geloven wij in het verlengen van de levensduur. Wij willen de weggooi-mentaliteit aanpakken. Dat is ook nodig, aangezien de Nederlandse overheid aangeeft dat alles in 2050 helemaal circulair moet zijn. Jaarlijks worden er in Nederland 50 miljoen apparaten afgedankt. Daarvan wordt een deel gerecycled, maar daarbij gaat alsnog 70% van de grondstoffen verloren. Daarom kiezen wij voor levensduurverlenging: we repareren en onderhouden in plaats van te vervangen. Dat doen we samen met een team van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want ook talent willen we niet verspillen.