Nieuwsbericht over de Delegates Assembly Stuttgart 2019

media.media.1c677dff-76b6-4b6c-a6c8-7326a4197cad.original1024.jpg

 

logo NL.png

Nieuwsbericht bijeenkomst van afgevaardigden 3, 4 en 5 mei 2019

door Dieko Boekel

 

Hoe leer je de Economy for the Common Good beweging beter kennen? Wat gebeurt er op dit moment in andere landen? En wie zijn de mensen in de beweging? Deze vragen zijn de reden dat dit weekend zo'n 80 afgevaardigden en gasten van over de hele wereld afreisden naar Stuttgart, waar de jaarlijkse ECG bijeenkomst van afgevaardigden was (de Delegates Assembly). Estefania, Frans en Dieko waren als afgevaardigden van Amsterdam, Brabant en Utrecht aanwezig, en Fernando was er als gast.

 

Hoe was de bijeenkomst?

De hoofdonderwerpen van de bijeenkomst waren de voorstellen die door lokale groepen waren ingediend. Daarnaast was er veel ruimte om met elkaar te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en gezellig wat te eten in de avond. Mensen die je al digitaal had ontmoet leerden we nu beter kennen. De voorstellen krijgen meer betekenis en diepgang als je de redenen en motivatie hoort in de uitleg en discussie. De sfeer op de bijeenkomst ging van vrolijk over de vele initiatieven, naar serieus bij zwaar bediscussieerde voorstellen, naar verwachtingsvol bij de creatieve sessies die tijdens de open space ontstonden.

Stuttgart 1.png

 

Wat was bijzonder aan het stemmingsproces?

Bijzonder was het stemmingsproces, waarbij stemden door te laten zien hoeveel weerstand we hadden, in plaats van of we een voorstel steunden. Dit gaat in twee stappen. Eerst laten de afgevaardigden voor een voorstel zien hoeveel  weerstand ze hier tegen hebben, Daarna wordt met  gestemd over en zogenaam passief voorstel, oftewel hoeveel weerstand er is om de huidige situatie te behouden, Hiermee wordt duidelijk hoeveel mandaat men heeft als een voorstel goedgekeurd wordt en hoe graag (of niet) iedereen verandering wil.

 

Stuttgart 2.png

 

Hoe werd omgegaan met verschillende meningen?

Buitengewoon goed was de inclusieve benadering waarmee de input van alle aanwezigen (delegates maar ook gasten) werd meegenomen. Tijdens het voorbereiden van de voorstellen in aparte groepjes en tijdens de open space sessies werd goed geluisterd en geprobeerd alle perspectieven mee te nemen om voorstellen steeds beter te maken, wat soms wel wat tijd koste. Als je een mening hebt over een ECG thema en je wil deze mening internationaal kunnen bespreken, sluit aan bij een volgende assembly als delegate of als gast!

 

Interessant was ook het systeem van handgebaren waardoor grote groepen zichzelf iets beter konden modereren, Hierdoor kon iedereen makkelijker participeren in discussies.

Stuttgart 3.png

 

Wat hebben we vanuit Nederland gedaan?

Naast het stemmen over de voorstellen hebben we onder andere de banden met België en UK aangehaald om beter samen te werken, vooral voor de coördinatie van Engelstalige trainingen. We hebben ook veel uitgewisseld over het benaderen van gemeenten. En we hebben op verzoek van Brabant gevraagd naar de ontwikkeling van een lichtere instapversie van de ECG balans. Wij waren niet de enigen die hier om gevraagd hebben en het matrix development team is hiermee bezig. Maar ze hebben wat meer tijd nodig om te besluiten of en hoe dit goed vorm zou kunnen krijgen.

Stuttgart 4.png

 

Wat is besloten over de belangrijkste voorstellen?

Hier is het overzicht van de voorstellen J   https://www.dropbox.com/s/naa9k8pp1tz6m9x/Proposals
%20-%20DA%202019%20met%20input%20leden%20en%20uitkomst%20DA.xlsx?dl=0