Bedankt

ECG Income v2.pngInkomensevolutie Economy for the Common Good

In een Economy for the Common Good is het doel belangrijker dan de middelen.
Echter zijn er nog steeds financiële middelen nodig om een doel te bereiken!

Na het afsluiten van het boekjaar 2018 delen we graag hoe de financiering van de beweging evolueert.
Alle financiële cijfers zijn transparant toegankelijk voor onze leden en we delen de evoluties openlijk met u.


Enkele kerncijfers:

  • De stijging van de ledeninkomsten voor 2018 jaar-op-jaar bedraagt 26%.
  • Het aandeel van de private leden alleen groeide met 40%.
  • 69% van de financiële inkomsten in 2018 was afkomstig van giften.
  • Sinds 2016 groeit de beweging zonder steun van publieke middelen.

De groei wordt vooral gedreven door de enorme groei in Duitsland, hoewel alle landen in staat waren om te groeien.
Meer leden betekent meer energie, meer creativiteit, meer steun en verankering in de regio's.

Het betekent ook een versterking tot een betrouwbare financiële structuur - iets waar we afhankelijk van zijn om de beweging verder uit te bouwen.

Hierbij heten we alle nieuwe leden van harte welkom en willen we vooral onze dankbaarheid uiten voor de gulle giften!

summerweek2018.jpg