Gemeenten

Oberer_Vinschgau_Mals_01.jpgDe gemeenten Mals, Laas, Latsch en Schlanders (Vintschgau, Zuid Tirol, Italië) hebben de handen ineen geslagen als 's werelds eerste ECG Regio.

Word een Common Good Gemeente

Een stad kan een Common Good Gemeente worden. Hiertoe dient het een resolutie in de gemeenteraad te passeren ter ondersteuning van de Economy for the Common Good. De gemeente moet daarbij voldoen aan ten minste vijf voorwaarden die hieronder staan, en haar steun betuigen op de website van de Vereniging voor de Promotie van de Economy for the Common Good.

De Vereniging voor de Promotie van de Economy for the Common Good zal assisteren bij de voorbereiding van het stemmen in de gemeenteraad. Gemeenten kunnen hun activiteiten aanvullen en versterken met hun eigen ideeën en initiatieven. 


Elk van de volgende activiteiten krijgt één paardenbloemzaadje (het logo van onze beweging). Er kunnen tot vijf zaadjes worden verdiend (zoals sterren voor hotels):

1. Common Good Balans

Creër een CG Balans voor de administratieve en economische afdelingen van lokale autoriteiten en voor bedrijven en organisaties die stadseigendom zijn. Publiceer vervolgens de balansen. De door te lopen stappen zijn identiek aan die voor bedrijven.

Een separate matrix en handboek zijn opgesteld voor lokale en regionale autoriteiten:

Ook voor gemeenten zouden de resultaten van de CG Balans een gunstige impact kunnen hebben op (EU) lokale financiering en financiële herdistributie. Zo zal een gemeente die goed presteert voor haar burgers en het milieu, dan zou het voordelen moeten kunnen genieten ten opzichte van gemeenten die dit niet, of minder doen. 

2. Bevorder CG Bedrijven

Nodig alle bedrijven uit, die gebaseerd of operationeel zijn in de gemeente om hun eigen CG Balans te creëren. Dit zal de pioniers in het zonnetje zetten en hun resultaten bevorderen. Dit zou bijvoorbeeld de vorm kunnen krijgen van een jaarlijkse prijs voor EC|G-bedrijven. Hun buitengewone diensten worden aan de gemeenschap gecommuniceerd. Via een platform of een bijeenkomst vinden betekenisvolle discussies over socio-politieke principes plaats. Of, CG Bedrijven genieten voordelen bij aanbestedingen of inkoopcontracten.

In sommige regio's, zijn consultants en auditors bij de hand om groepen pionierorganisaties te assisteren. Van initiële informatie over de ECG tot het creëren van de eerste geaudite CG Balans. Gemeenten kunnen deze gemodereerde groepen kunnen promoten. Het proces voor lokale bedrijven integreert goed met andere processen, bijvoorbeeld in een LA21 (Lokale Agenda 21), of regionaal ontwikkelings proces.

3. Introduceer een lokale Common Good Index

Bevorder de creatie van een Lokale Common Good Index, een 'kwaliteit van leven'- index, die zowel het Common Good Product (nationale economie), als de CG Balans (bedrijven) in ogenschouw neemt. De index is samengesteld uit de tijdens een referendum twintig meest belangrijke vastgestelde indicatoren voor 'kwaliteit van leven'. Zodra een index is opgezet, zou het eens per jaar middels polls moeten worden herbeoordeeld. In tegenstelling tot het CG Product, dat op z'n minst overal binnen de EU uniform zou moeten zijn, kunnen de Common Good Index van gemeente tot gemeente kunnen verschilen (hoewel dit nogal ongelukkig is). Het streven is niet om één gemeente 'beter' te laten zijn dan de andere, maar om hen allen aan te moedigen stappen te zetten om de kwaliteit van leven van hun burgers te verbeteren. De prestatie van beleidsmaatregelen moeten worden beoordeeld op basis van deze kwaliteit van leven.

4. Zet een Lokale Economische Conventie op

Ruimte geven voor en het bevorderen van een lokale economische conventie. Geïnteresseerde burgers gebruiken deze conventies om de twintig meest belangrijke regels vast te stellen die toegepast moeten worden in het economische proces op lokaal, landelijk en EU-niveaus.  Tijdens twee-maandelijkse bijeenkomsten zouden zij:

 • kennismaken met en presenteren van het raamwerk
 • identificeren van tien tot twintig kern-issues
 • onderzoek doen 
 • verfijnen van de resultaten
 • stemmen (gebruik makend van de systemische concensus methode)
 • follow-up doen en adviseren over de volgende stappen (bijv uitnodigen van andere gemeenten, oproepen tot een landerlijke- of EU-brede conventie) 

Het stuk “Procesontwerp voor een Lokale Economische Conventie” is opgesteld door het redactionele team van de Vereniging voor de Promotie van de Economy for the Common Good. De vele lokaal economische conventies zullen drijfkracht geven aan een landeljke of EU-brede economische conventie.

5. Creëer een Common Good Regio

Sluit aan bij een Common Good Regio van bijvoorbeeld een provincie die streeft zoveel mogelijk gemeenten tot  CG Gemeenten te maken, en die het CG Balans-proces wil managen en bevorderen voor organisaties op regionale schaal. Een  CG Regio, samen met CG Gemeenten, kan zijn respectieve provinciale of nationale autoriteiten vragen om een Common Good Land te worden. 

Waar Common Good Gemeenten al bestaan

Zo vroeg als in 2011, verenigden de vier Vintschgau gemeenten van Mals, Laas, Latsch and Schlanders (Zuid Tirol, Italië) hun krachten om een CG Gemeente te worden. 

 • In Spanje, Miranda de Azán (Castilla León), Carcaboso (Estremadura) en Orendain (Basque Country) zijn ook pioniers. In Orendain werden alle burgers gevraagd of zij achter de  CG Gemeente stonden. De participatiegraad was 90%, waarvan 89,6% vóór stemden. ;
 • In 2016, tekende Sevilla een samenwerkingsovereenkomst met de Andalusische Vereniging voor de Promotie van de ECG, waarin de vierde grootste stad in Spanje een intentieverklaring tekende om een CG Gemeente te willen worden, en om een samenwerkingsnetwerk op te gaan zetten met andere Europese gemeenten;
 • De federale staat van Salzburg, Oostenrijk is naar voren geschoven als een model voor een CG Regio;
 • De federale staat van Baden-Württemberg, Duitsland voert op dit moment een assessment uit over haar zakelijke activiteiten onder het huidige bestuur;
 • Stuttgart, Duitsland zal binnnkost vier gemeentelijke bedrijven toetsen;
 • Wessobrunn (Bavaria, Duitsland) en andere gementen hebben aangegeven ook CG Gemeenten te willen worden;
 • Nenzing en Mäder zijn de eerste Oostenrijkse gemeenten die bezig zijn een eigen CG Balans op te stellen.

Heb je belangstelling?

Als je meer wilt weten over CG Gemeenten, neem s.v.p. contact met ons op.