Gemene Goed Balans

Lisa_330.jpg

Het proces van het maken van een Gemene Goed Rapport en Balans geeft nieuwe inzichten en creëert waardevolle strategieën voor de toekomst. Daarbij creëert het volledige transparantie voor alle stakeholders." Lisa Muhr, Joint Managing Director, Göttin des Glücks GmbH

 

Zo creëer je meer waarde en maak je dat zichtbaar

 

De Gemene Goed Balans maakt zichtbaar hoe duurzaam een bedrijf of organisatie is en wat haar bijdrage aan de samenleving is. Dat toont ze aan de hand van 4 waarden en hun invloed op 5 stakeholdergroepen.

De bijdrage aan het common good wordt beoordeeld met de Gemene Goed Matrix. In de Matrix wordt aan de hand van de 4 kernwaarden de impact van de organisatie gemeten op de verschillende groepen stakeholders:

  • Welke impact hebben economische activiteiten op de algemene kwaliteit van leven, vandaag en voor toekomstige generaties?
  • Welke aandacht wordt besteed aan menselijke waardigheid?
  • Wordt sociale rechtvaardigheid bevorderd?
  • Wordt ecologische duurzaamheid gegarandeerd?
  • Worden bedrijfsdoelen democratisch en in samenwerking gerealiseerd? Hoe transparant is het proces? 

Alleen als een bedrijf verder gaat dan de wettelijke voorschriften worden punten toegekend. Aftrek van punten vindt plaats als de onderneming schade toebrengt aan stakeholders of de omgeving.

Ook onderwijsinstellingen en lokale overheden kunnen een Gemene Goed Balans opstellen, net als bedrijven. 

 

De Gemene Goed Economie is door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) erkend als hèt model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa. Zie ook EESC statement

 


Hoe je een Gemene Goed Balans publiceert

Er zijn drie stappen nodig om een Gemene Goed Balans te publiceren: 1) stel een Gemene Goed Rapport op, 2) laat de resultaten auditen en 3) publiceer de Gemene Goed Balans. Voorwaarde voor het publiceren van de Balans is een geldig lidmaatschap van een erkende ECG-vereniging.

Voordelen

Het opstellen van een Gemene Goed Balans heeft voordelen op vele vlakken – binnen de organisatie, in de markt, en binnen de bredere samenleving.

Voordelen voor de organisatie

+ 360° duurzaamheid management
+ relatiemanagement
+ motivatie op de werkvloer
+ innovatie

Voordelen in de markt

+ meer aantrekkelijk voor klanten
+ onderscheidend vermogen t.a.v. concurrentie
+ verbeterde profilering
+ coöperatie
+ netwerk

Voordelen voor de maatschappij

+ gemeenschappelijke waarden
+ kwaliteit van leven
+ behoud van natuur en milieu
+ eerlijke en duurzame producten

 


Gemene Goed Pioniers: Leidend door voorbeeld 

Gemene Goed Bedrijven waarderen de toegevoegde waarde van een holistische benadering. Zij zijn pioniers in duurzaam zakendoen dat menselijke waardigheid respecteert. Transparantie is voor hen een kernwaarde: hun Gemene Goed Balans geeft een uitgebreid overzicht van hoe een betere wereld vorm te geven is. Neem eens een kijkje naar deze voorbeelden hier.


Marktprofiel

Gemene Goed Economie
Supporter bedrijf

Bedrijven die hun eerste stappen zetten met de Gemene Goed Economie met hun eerste Gemene Goed Balans, en die een ECG-lidmaatschap betalen, kunnen publiekelijk worden erkend als een ‘supporter-organisatie’. Zij kunnen een introducerend rapport schrijven als voorloper van de Gemene Goed Balans.

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-03.jpg

Gemene Goed Economie
Geaudit Gemene Goed Bedrijf

Bedrijven die een Gemene Goed Rapport en Balans hebben opgesteld en deze hebben laten auditen worden erkend als een 'Geaudit Gemene Goed Bedrijf'. Geaudite bedrijven kunnen deze identificatie benutten, evenals de punten die zij hebben gescoord, zelfs op productniveau

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-04.jpg
150520_gwoe_logorelaunch_ml_B-06-06.jpgGemene Goed Product labeling (in ontwikkeling)